unnamed.png

'פארקור ישראל' העמותה לקידום ענף הפארקור בישראל

עמותת פארקור ישראל נוסדה ב2016 במטרה לקדם ולפתח את ענף הפארקור בישראל. הצטרפו אלינו ועזרו לנו לפתח את הפארקור בישראל! יחד איתכם נוכל להוביל שינוי במדינה ביחס ובתדמית הפארקור ולחשוף קהלים רבים לאומנות התנועה המופלאה הזו!

מטרות העמותה:

1. העמותה תהווה בית לקהילת הפארקור בישראל, כתובת ומענה לאנשי הקהילה ומחוץ לה
לענף הפארקור.
2. קידום ענף הפארקור בישראל בנושאים:
     א. הקמת מתקני אימון לקהילה, פארקים ואולמות.
     ב. ביצוע אירועים ומופעים לקהילה כגון מפגשים, תחרויות וכינוסים.
     ג. מיסוד הענף בישראל: יצירת הדרכות והסמכות, חקיקה והסדרים למול הרשויות.
3. ייצוג ענף הפארקור בארץ ישראל.
4. ייצוג מדינת ישראל בענף הפארקור בחו"ל.
5. הנגשה והטמעת מידע לאימונים נכונים, יעילים ובטוחים לקהילת המתאמנים בישראל.
6. העלאת המודעות לענף ושיפור תדמיתו כפעילות גופנית לגיטימית ומומלצת לציבור הרחב.
7. שילוב הענף בחינוך הנוער.

כיצד אפשר להצטרף לעמותה?

*הצטרפות לעמותה מגיל 17 ומעלה!

חבר

  • זכאי להצביע באסיפה הכללית.

  • זכאי להשתתף בפעילויות העמותה.

  • זכאי למבצעים והנחות ייחודיים.

מאמן

  • מעמד של חבר עמותה מן המניין.

  • כיסוי ביטוחי להדרכת פארקור ברחבי הארץ.

  • הצטרפות לרשת הזדמנויות תעסוקתיות.