top of page

הרשמה לליגה לפארקור

logo of 4 games included in the Parkour League Competitions: "Style", "speed", "Skill" and "Chase"

הליגה היא המיזם שלנו לקידום אתלטים ופארקור תחרותי. המטרה של הליגה לפתח את הענף התחרותי בפארקור ולתת הזדמנות שווה לאתלטים לייצג את הקהילה הישראלית בתחרויות בינלאומיות.

לפני ההרשמה לליגה, יש להצטרף לעמותת הפארקור

יש לפעול בהתאם לנוהל בדיקות רפואיות של פארקור ישראל לשנת 2022

למלא את טופס הצהרה על קיומה של בדיקה רפואית בהתאם להוראות חוק הספורט ותקנותיו.  ולחתום על טופס שאלון וכתב התחייבות לספורטאי בעניין ביטוח תאונות אישיות מכח חוק הספורט.

form
A man near a bridge doing parkour

הצטרפת לעמותה?

מילאת את הטפסים כאן למעלה להרשמה לליגה?

זה הזמן להירשם לתחרות הקרובה

bottom of page