top of page

פארקור ישראל

מי אנחנו

​ 'Parkour Israel' is a non-profit organisation that targets the promotion and improvment of the Parkour discipline in Israel. Founded by Israels' most experienced practitioners and aims to be a home to the Israeli Parkour community, and an address to the people inside and outside of the community.

עמותת 'פארקור ישראל' היא ארגון ללא כוונות רווח השמה לעצמה כמטרה את קידום ענף הפארקור בישראל.העמותה נוסדה ע"י וותיקי הענף בארץ כדי להוות בית לקהילת הפארקור בישראל, כתובת ומענה לאנשי הקהילה ומחוץ לה לענף הפארקור.

מטרות העמותה

א. העמותה תהווה בית לקהילת הפארקור בישראל, כתובת ומענה לאנשי הקהילה ומחוץ להלענף הפארקור.

ב. קידום ענף הפארקור בישראל בנושאים:

1.הקמת מתקני אימון לקהילה, פארקים ואולמות.

2. ביצוע אירועים ומופעים לקהילה כגון מפגשים, תחרויות וכינוסים.

3. מיסוד הענף בישראל: יצירת הדרכות והסמכות, חקיקה והסדרים למול הרשויות.

ג. ייצוג ענף הפארקור בארץ ישראל.

ד. ייצוג מדינת ישראל בענף הפארקור בחו"ל.

ה. הנגשה והטמעת מידע לאימונים נכונים, יעילים ובטוחים לקהילת המתאמנים בישראל.

ו. העלאת המודעות לענף ושיפור תדמיתו כפעילות גופנית לגיטימית ומומלצת לציבור הרחב.

ז. שילוב הענף בחינוך הנוער.

7 people training Parkour
A girl doing a  gymnastics bridge under a balloon arch

ענפי פעילות

א. מתקנים - העמותה יוזמת, מייעצת ומקדמת מתקני אימון סגורים ופתוחים בכל הארץ מתוך ההבנה כי מתקן אימון מהווה בית לקהילה מקומית.

ב. אירועים - העמותה מקיימת אירועים הדרכתיים וחברתיים לקהילת המתאמנים בארץ כדי לגבש ולהעשיר את קהילת המתאמנים.

ג. הדרכה - העמותה פועלת למיסוד הדרכה ראויה לפארקור, כדי לשמר את הערכים, הפילוסופיה ועקרונות האימון המקוריים כפי שנוצרו על ידי מייסדי הפארקור.

ד. הסברה - העמותה פועלת לשיפור ותיקון תדמית הפארקור בארץ ישראל.

Two people passing a ball while balancing on a pillar

נושא הקהילתיות הוא הבסיס לפעילותנו.

שורשי הפארקור החלו מקבוצת חברים קטנה בצרפת שאיגדה עוד ועוד נערים שהוקסמו מהמראות של אותם קבוצת חברים. היו מרשימים בצורה בה הם התאמנו, נעו בין המכשולים שיצרו לעצמם בעיירתם הקטנה בצרפת. פארקור אחת מענפי הספורט הצעירים אך מהמוכרים ביותר בעולם. אחת הסיבות העיקריות היא, פארקור לא מציע תחרות. לכן בצורה טבעית ישנו יותר מקום לאחווה, שיתוף, פיתוח אישי וקבוצתי כאחד.  

מבנה העמותה

אסיפה כללית

59 חברים

ועד ביקורת

רוני ג׳יברי

עמרי רדאי

ועד מנהל

יו״ר הועד

אהרון צרפתי

רוני פוטשניקוב

דפנה גיטלר

מנכ״ל

מקסים מירוזני

פרסום ושיווק

שחף אהרוני

רכז אירועים

קן מיטלמן

רכזת הסברה

רוני פוטשניקוב

רכז מתקנים

דניס ריזיקוב

רכז חוגים

אלון מדר

השותפים שלנו

bottom of page